Programul RO20 – Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex

Obiectivul principal: abordarea şi prevenirea violenţei bazată pe deosebirea de sex

Obiectivul specific: reducerea violenţei bazată pe deosebirea de sex în România şi sprijinirea victimelor traficului de persoane

Buget: 4.705.882,35 Euro (din care 4.000.000 Euro grant Norvegia şi 705.882,35 Euro cofinanţarea naţională de 15% asigurată de Operatorul de Program – Ministerul Justiţiei)

Parteneri de program: Directoratul Poliţie Norvegiene şi Consiliul Europei

Durata programului: 2013 – 2017

Programul va fi implementat prin:

• Derularea a 2 proiecte pre-definite

• Organizarea unui apel de proiecte având 3 arii prioritare de finanţare, şi anume:​

  1. Sprijinirea reţelei de unităţi în contextul Legii privind violenţa domestică”, prin intermediul căruia vor fi puşi al dispoziţie 1.294.539 Euro
  2. Activităţi de conştientizare şi sensibilizare”, prin intermediul căruia vor fi puşi al dispoziţie 529.412 Euro
  3. Activităţi de formare profesională pentru specialiştii care activează în domeniul violenţei domestice”, prin intermediul căruia vor fi puşi al dispoziţie 452.941 Euro​

 
Pentru informații suplimentare vizitați site-ul operatorului de program: http://norwaygrants.just.ro/
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor Norvegiene 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin inițiatorilor website-ului.