Implementarea acestui proiect va avea următoarele rezultate:

 • creșterea calității vieții persoanelor victime ale violenței domestice
 • îmbunătățirea funcționării Centrului Social pentru Victimele Violentei Domestice Iași
 • amenajarea si dotarea centrului adecvat tipului de beneficiari(victime adulte și copii)
 • oferirea unui model alternativ de asistenta, îngrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanei
 • alinierea la standardele internaționale in domeniul asistentei sociale prin crearea si diversificarea serviciilor oferite in echipa
 • creșterea autonomiei personale si sociale precum si re-inserția socio-profesională a beneficiarelor
 • derularea unui program de educație parentala adaptat nevoii beneficiarelor centrului
 • sensibilizarea opiniei publice si mediatizarea acestui tip de proiect
 • diminuarea riscului de violenta domestica si marginalizare sociala
 • preluarea proiectului de către Serviciul Public Specializat
 • oferirea unui model de management a participării comunitare si a parteneriatului public/privat.

 
Alte rezultate așteptate:

 • stimularea implicării autorităților locale în desfășurarea de activități în domeniul protecției adulților în situații de risc și de promovare a incluziunii a diverselor categorii vulnerabile
 • colaborarea cu ONG-uri care oferă servicii de suport prin educație parentală pentru minimizarea șanselor de recidivă
 • îmbunătățirea accesului la informație specializată, la formare și specializare a profesioniștilor serviciului public.
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor Norvegiene 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin inițiatorilor website-ului.