Obiectivul general al proiectului este:

Reducerea violenței domestice și a celei bazate pe deosebirea de sex

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Îmbunătățirea funcționarii și dezvoltarea serviciilor în concordanță cu nevoile specifice identificate în Centrul Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași.

Facilitarea accesului la servicii eficiente și coerente de sprijin, orientate spre promovarea autonomiei personale şi sociale, pentru cel puțin 30 de victime ale violentei domestice adulte și a 60 de copii, beneficiari pe durata proiectului ai Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violentei domestice Iași.

Dezvoltarea capacității autorităților locale de implementare în parteneriat cu entități private a unor programe de asistență a victimelor violenței domestice aliniate la standardele de calitate și cele europene.
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor Norvegiene 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin inițiatorilor website-ului.