Activitatea Rezultate / indicatori Impact estimat
A1. Managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului 1 proiect implementat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare Îndeplinirea obiectivelor de proiect și de program in termenele previzionate
A2. Realizarea documentațiilor tehnice pentru amenajarea și  dotarea spațiului Documentații tehnice care prevăd îmbunătățirea funcționarii Centrului destinat Victimelor Violentei Domestice Îmbunătățirea funcționării Centrului destinat Victimelor Violentei Domestice
A3. Amenajarea și dotarea spațiului Rezultat:
Spațiul exterior si interior al Centrului amenajat si dotat in concordanta cu nevoile identificate
Indicator:
Sprijinirea  unui centru  pentru victimele violenței domestice
Îmbunătățirea funcționării Centrului Social destinat Victimelor Violenței Domestice
A4. Selecția și angajarea personalului Echipa pluridisciplinară a Centrului completată cu  7 persoane angajate
Alinierea la standardele internaționale  în domeniul asistenței sociale prin crearea și diversificarea serviciilor oferite în echipă
Indicator:
Sprijinirea  unui centru  pentru victimele violenței domestice
 Sprijinirea funcționării  și optimizarea serviciilor Centrului Social destinat Victimelor Violenței Domestice
A5. Oferirea serviciilor specializate în cadrul  Centrului Diversificarea serviciilor adaptate nevoilor identificate în cadrul Centrului Social.
Indicator:
Accesarea serviciilor puse la dispoziție de cel puțin 10 victime din categoriile de persoane vulnerabile per semestru
Servicii medicale și psihiatrice pentru ameliorarea stării de sănătate
Facilitare socială orientată spre satisfacerea nevoilor de re-inserție socio-profesională și de evitare a marginalizării sau excluderii sociale
Reducerea violentei domestice și a celei legate de deosebirea de sex
A6. Dezvoltarea capacităților de relaționare pozitivă a beneficiarilor Centrului Diversificarea serviciilor adaptate nevoilor identificate in cadrul Centrului Social.
Oferirea unui model alternativ de asistenta, îngrijire  care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei
Reducerea violentei domestice și a celei legate de deosebirea de sex
A7. Mediatizarea proiectului  Creșterea gradului de informare a comunității despre rezultatele proiectului, și sursa de finanțare Reducerea violenței domestice și a celei legate de deosebirea de sex
A.8.  Asigurarea cadrului de sustenabilitate  Permanentizarea gamei de servicii oferite complementar serviciilor inițiale ale Centrului. Reducerea violenței domestice și a celei legate de deosebirea de sexConținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor Norvegiene 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin inițiatorilor website-ului.