Grupul țintă al proiectului este compus din victimele violentei domestice din judeţul Iași, incluzând categorii vulnerabile, inclusiv persoane de etnie romă.

Beneficiarii direcți ai proiectului vor îndeplini cumulativ următoarele criterii:

– victime ale violentei domestice

– domiciliate în judeţul Iași

– pentru care s-au întocmit formalitățile de internare în cadrul Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași în conformitate cu Procedurile DGASPC și legislația specifică în vigoare.

Categorii de beneficiari direcți (incluzând categorii vulnerabile, inclusiv persoane de etnie romă):

Victime ale violentei domestice adulte

Copiii victimelor violentei domestice (martori pasivi sau victime ale abuzurilor) pentru care s-a aprobat ocrotirea în Centru.

Indicatori numerici:

Pe parcursul derulării proiectului, vor beneficia de condiții de rezidenta adaptate nevoilor si îmbunătățite fata de condițiile actuale si de o gama de servicii personalizate un număr de:

minim 30 de victime ale violenței domestice adulte (10 victime/semestru)

minim 60 de copii

Principiile care vor sta la baza acordării serviciilor sociale în Centru sunt

  • respectarea individualității și demnității fiecărei persoane;
  • promovarea incluziunii sociale, prevenirea marginalizării și eliminarea oricărei forme de discriminare;
  • asigurarea drepturilor, securității și autonomiei beneficiarilor protejând în același timp si interesele acestora, dar și pe cele ale comunități;
  • asigurarea accesului la informațiile privind drepturile fundamentale si sprijin in realizarea demersurilor legale;
  • respectarea confidențialității

Beneficiarii indirecți ai proiectului:

Familiile beneficiarilor direcți

DGASPC Iași care va diversifica rețeaua de servicii destinate victimelor violentei domestice și va beneficia prin proiect de îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile

echipa de management si de implementare a proiectului-care beneficiază de validarea experienței profesionale si de dobândirea a noi capacități în lucrul de echipă.

profesioniștii care vor beneficia de expertiza partenerului îmbunătățindu-și capacitatea de a derula programe de educație parentala

7 persoane care vor completa schema de personal a Centrului Social

comunitatea locală în ansamblu
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor Norvegiene 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin inițiatorilor website-ului.