Proiectul propune îmbunătățirea funcționarii și dezvoltarea / diversificarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violentei Domestice, centru aflat in structura DGASPC Iași. Se urmărește creșterea calității vieții victimelor rezidente in centru prin adaptarea serviciilor la nevoile specifice identificate.

Centrul Social pentru Ocrotirea Victimelor Violentei Domestice a fost înființat in anul 2004 printr-un proiect finanțat de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale si Familiei, fiind primul centru de acest tip din Regiunea de Nord-Est. După finalizarea proiectului, centrul a fost preluat in subordinea DGASPC Iași si din 2004 pana in prezent a oferit, in conformitate cu legislația in vigoare, servicii de găzduire, informare juridica, consiliere psihologica si asistenta sociala victimelor violentei domestice de pe toata aria județului Iași.

Acest proiect, cu o durata de 14 luni, este destinat victimelor violentei domestice din judeţul Iași, beneficiarii direcți al proiectului fiind de minim 30 de victime ale violentei domestice adulte si de minim 60 de copii pe parcursul derulării proiectului (minim 10 victime/semestru).

Conceptul proiectului propune optimizarea a două componente: componenta rezidențială și componenta de servicii specializate.

Optimizarea componentei rezidențiale se referă la activități de amenajare si dotare a spațiului (interior si exterior centrului) astfel încât copiii rezidenților din Centru, victime directe sau colaterale ale abuzurilor domestice, să poată locui si desfășura in siguranța activități specifice vârstei lor: efectuarea sarcinilor educative/școlare dar si petrecerea timpului liber. Astfel se are în vedere montarea unui gard de siguranță în jurul centrului și amenajarea unui mic parc de joacă dotat cu echipamente specifice. Se intenționează achiziționarea unui sistem video de supraveghere, a mobilierului adaptat pentru copii (pătuțuri, scaunele de hrănire pentru bebeluși, dulapuri, măsuțe / birouri de lucru, si amenajarea unei săli multifuncționale de activități comune adulți-copii, dotate cu biblioteca, cărți, etc).

Dezvoltarea componentei de servicii specializate propune dezvoltarea autonomiei personale si sociale a victimelor si reintegrarea profesionala prin activitățile derulate de un mediator social care va fi angajat prin proiect. Se intenționează angajarea part-time a unui medic generalist si a unui psihiatru, care vor completa serviciile oferite de Centru. Prin proiect, victimele rezidente in Centrul Social vor beneficia de cursuri de educație parentală (cu accent pe disciplinarea pozitiva, managementul stresului si al furiei, rezolvarea de conflicte).Cursurile vor fi asigurate de experții partenerului de proiect-Fundația Holt Romania, Filiala Iași, fundație acreditată în furnizarea educației parentale pentru grupurile vulnerabile.

Îmbunătățirea funcționării Centrului se va realiza si prin angajarea a 2 educatori specializați și a 2 supraveghetori de noapte. Educatorii specializați vor supraveghea activitățile școlare și de relaxare a copiilor din centru, permițând astfel mamelor victime să frecventeze un curs de formare profesională / un serviciu sau să se deplaseze acompaniate de mediatorul social în afara centrului pentru demersuri privind ameliorarea situației lor sociale.

Partenerul de proiect, Fundația Holt Romania- Filiala Iași, va derula și o activitate de pregătire a profesioniștilor din cadrul DGASPC Iași, ca specialiști în tehnici de educație parentală, contribuind astfel la sustenabilitatea ulterioara a proiectului.

După finalizarea proiectului, profesioniștii pregătiți prin proiect vor putea asigura beneficiarilor din Centrul Social, activitățile de educație parentală, ca parte a serviciilor de dezvoltarea deprinderilor de viată independentă. Sustenabilitatea va fi realizata prin continuarea furnizării gamei de servicii după finalizarea proiectului.

Proiectul prevede activități de mediatizare și sensibilizare prin care vor fi promovate serviciile oferite, programul și finanțatorul.

Toate activitățile și întregul management al proiectului se vor desfășura respectându-se principiile bunei guvernări, egalitatea de gen și dezvoltarea durabilă.
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor Norvegiene 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin inițiatorilor website-ului.